TERMS & CONDITIONS

Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma Golf and Tennis Management Mateusz Kniaginin, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przyczółkowej 138 K1, kod pocztowy 02-968, NIP: 5242512031.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które ponosi Klient, chyba że niniejszy regulamin lub umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad.
 4. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z kartysportowca.pl w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@athletescards.eu oraz telefonicznie, dzwoniąc na numer: 0-791-083-144 w godz. 09:00-16:00 w dni robocze. Adres do korespondencji: ul. Przyczółkowa 138 K1, 02-968 Warszawa.

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. W przypadku chęci rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu, dla Klienta tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień itp.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: kontakt@athletescards.eu.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie kliknięcia przez Klienta przycisku oznaczonego „Potwierdzam zamówienie”, co oznacza złożenie zamówienia (z prośbą o jego zapłatę, również w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze). Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.
 7. W Sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 8. Zamówienia dokonane do godziny 14:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie (informacja o terminie wysyłki jest umieszczona przy konkretnym produkcie). W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – niezwłocznie po kliknięciu przez Klienta przycisku „Potwierdzam zamówienie”,
  2. w przypadku zamówień płatnych przez jednego z dostępnych na stronie agentów rozliczeniowych (Dotpay) – w chwili autoryzacji transakcji (maksymalnie do godziny od momentu zapłaty),
  3. w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto kartysportowca.pl (najczęściej jest to kolejny dzień roboczy).
 10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w przepisach prawa polskiego, m.in. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
 11. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT.
 12. Numer rachunku bankowego do zamówień dla przelewów zwykłych: PKO Bank Polski, nr konta: 85102011850000490202677151

WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Furgonetka sp. z o.o. i Partnerów przesyłek: DPD Polska, UPS Polska, FedEx Express Polska, Poczty Polskiej, InPost Paczkomaty, DHL Parcel Polska.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika i wynosi przeważnie:
  1. Poczta Polska – 1-2 dni robocze (przesyłka Kurier48h),
  2. DPD Polska, UPS Polska, FedEx Express Polska, DHL Parcel Polska – na drugi dzień roboczy po wysyłce,
  3. InPost – przesyłka w paczkomacie 1-2 dni po wysyłce

  UWAGA: w miesiącach listopad-grudzień dostawa może potrwać nieco dłużej!

 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):
  1. DPD Polska – 15,85 zł
  2. UPS Polska – 21,14 zł
  3. FedEx Express Polska – 15,60 zł
  4. Poczta Polska Kurier 48 – 12,90 zł
  5. InPost Paczkomaty – 11,82 zł
  6. DHL Parcel Polska – 15,61 zł

  W przypadku przesyłki za pobraniem należy doliczyć 8 zł do kosztów dostarczenia przez wybranego przewoźnika.

 5. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 400 zł Sklep pokrywa koszty przesyłki.
 6. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy Kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia lub z innej przyczyny zależnej od Kupującego niemożliwe było dostarczenie przesyłki.
 7. Z nami kupujesz bezpiecznie – jeżeli Twoja przesyłka zaginie, to wyślemy Ci ją ponownie.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze wskazaniem numeru konta do dokonania zwrotu należności, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłanie go dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail na adres kontakt@athletescards.eu, w formie pisemnej na adres Przyczółkowa 138 K1, 02-968 Warszawa.
 3. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: – dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez kartysportowca.pl oraz – bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), – kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter, rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy konsument jest obowiązany zwrócić towar kartysportowca.pl niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres kartysportowca.pl. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez kartysportowca.pl, przy zachowaniu w/w terminów. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do kartysportowca.pl w stanie niezniszczonym.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. kartysportowca.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. kartysportowca.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli kartysportowca.pl nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. kartysportowca.pl nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 12. Zamówienia zrealizowane za pomocą bonu, przy płatności bonem, nie są objęte prawem zwrotu towaru.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

 1. Gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów o rękojmi zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) należy go odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis stwierdzonych wad. Dodatkowe dołączenie kopii dowodu zakupu towaru pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji.
 2. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy kartysportowca.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 4. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny tutaj.
 5. Czas na rozpatrzenie przez Sklep reklamacji wynosi 14 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych ma zastosowanie Polityka prywatności. Zachęcamy również do zapoznania się z komunikatem o Danych osobowych.
 3. O każdej zmianie regulaminu właściciel Sklepu internetowego powiadomi zarejestrowanych użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres kontakt@athletescards.eu.

Formularz reklamacyjny

Pobierz

Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz

See also:

Privacy policy
Rodo