RODO

Drogi Użytkowniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informujemy:

 1. AdministratoremTwoich danych jest firma
  Golf and Tennis Management Mateusz Kniaginin z siedzibą w Warszawie (02-968), ul. Przyczółkowa 138 K1. Możesz skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: kontakt@athletescards.eu, lub pod numerem telefonu: +48 791 083 144.
 2. Jeżeli chcesz otrzymywać od nas Newsletterbędziemy przetwarzali Twój adres e-mail. Celem przetwarzania jest prezentacja materiałów reklamowych naszej firmy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest dobrowolna zgoda wyrażona działaniem potwierdzającym (zaznaczenie odpowiedniego checkboxa). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 3. Jeżeli składasz u nas Zamówieniebędziemy przetwarzali Twoje dane do wysyłki (adres korespondencyjny: imię i nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, państwo; ewentualnie dane do faktury: nazwa firmy, adres siedziby, NIP; numer telefonu i adres mailowy – aby usprawnić dostawę paczki i poinformować Cię o postępach realizacji zamówienia). Celem przetwarzania jest realizacja umowy sprzedaży. Podstawą prawną tego przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji umowy sprzedaży. Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się z umowy, tj. dostarczenia przesyłki do Klienta, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z tej umowy.
 4. Jeżeli zakładasz u nas Konto Klientabędziemy przetwarzali Twoje dane do wysyłki (jak w punkcie 3) oraz historię zamówień. Celem przetwarzania jest prowadzenie konta w naszym serwisie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest dobrowolna zgoda wyrażona działaniem potwierdzającym (założenie konta). Dane będą przetwarzane do czasu posiadania konta.
 5. W przypadku składania Zamówienia:
  1. w celu dokonania płatności niezbędne dane zostaną przekazane wybranemu
   agentowi rozliczeniowemu:

   • Dotpay – Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ul. Wielickiej 28B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000700791, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.000.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860.
   • eCard – eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.259.488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040, NIP EU PL5213103040.
  1. w celu wysyłki towaru niezbędne dane zostaną przekazane wybranemu
   przewoźnikowi:

   • DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution)(DPD) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, realizująca usługę kurierską.
   • UPS Polska Sp. z o. o. (UPS) z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280, realizująca usługę kurierską.
   • FedEx Express Polska Sp. z o.o. (Fedex), adres rejestrowy: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, adres korespondencyjny: 05-092 Łomianki k/Warszawy, ul. Kolejowa 323, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 37973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, realizująca usługę kurierską.
   • Poczta Polska S.A. (Poczta Polska) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, realizująca usługę kurierską.
   • InPost Paczkomaty Sp. z o. o. (Inpost) z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484.
   • DHL Parcel Polska Sp. z o.o. (DHL) z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 631916, NIP 9512417713.
 1. Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach korzystając z narzędzia Google Analitics. Administrator umożliwia logowanie się do Sklepu z wykorzystaniem kont w innych serwisach (Facebook, Google). Administrator współpracuje z serwisami Opineo i Ceneo. Administrator posiada stosowne umowy powierzania z SalesManago. Administrator informuje również o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu dopasowywania prezentowanych treści do preferencji Użytkownika oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszego Sklepu.
 2. Zawsze przysługuje Ci prawodostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w tym profilowanie i cofnięcia wyrażonej zgody. W celu realizacji wymienionych uprawnień należy przesłać stosowną wiadomość na adres: kontakt@athletescards.eu lub skorzystać z opcji Konta Klienta (jeżeli takie posiadasz). Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Więcej szczegółów odnajdziesz w Polityce prywatności i Regulaminie sklepu.

Zobacz również:

Polityka prywatności
Regulamin